Educatie

Een avontuurlijke ontdekkingstocht op Uniastate in Bears voor basisschool leerlingen

Een bezoek aan Uniastate is een uitdagende leeromgeving , niet alleen kijken maar ook veel doen. Het landgoed van Uniastate, het oude poortgebouw en de historische kerk zijn de basis van de beleving van dit bezoek. De oude state is als kunstwerk nagebouwd met een metalen constructie.

Na een introductie door  de coördinator gaan de kinderen buiten in groepjes aan de hand van opdrachten op avontuur over het terrein.  Ze mogen, als ze durven, naar het hoogste puntje van de luchtspiegeling klimmen met als beloning een prachtig uitzicht over het weidse Friese land. Ze kunnen via de eeuwenoude wenteltrap naar de bovenverdieping van het poortgebouw klimmen. 
Als hoogtepunt  mogen de kinderen aan het klokkentouw van de kerk hangen om de torenklok te luiden en een spannend bezoek aan de grafkelder  brengen.
Al met al een leerzaam bezoek zonder in de schoolbanken te hebben gezeten .

Tevens is er  gelegenheid tot vrij spel op de cultuurspeelplaats met de oude “meubels” uit de state.

Gedurende het bezoek komen diverse  aspecten van het leerproces aan bod. Kortom een avontuurlijke ontdekkingstocht op en om het Uniastate terrein.

Mail of bel met 058-2519263 voor meer informatie.

Sluit aan bij regulier schoolvak: rekenen, taal, aardrijkskunde, geschiedenis
Kerndoelen1,33,51,52,56
Competentiesonderzoekend vermogen, receptief vermogen
Doelgroepgroep 1 t/m 8
Maximale groepsgrootte25
Duuronderbouw 2 uur; bovenbouw 4 uur
LocatiesUniastate Bears , Tsjerkepaed 3 Bears
Periode1 mei tot 1 oktober; vanaf 09:30 uur
Kosten€  2,50 per leerling.
De leerlingen nemen zonodig zelf een lunchpakket mee.
Inschrijvenvia Schoolkade of rechtstreeks met Uniastate
  Bijzonderheden:
indien gewenst kunnen de leerkrachten zich van  te voren op de locatie oriënteren wat betreft de mogelijkheden voor hun groep. Ze krijgen een korte instructie over de gang van zaken tijdens de schooldag. De uiteindelijke leiding en dus de verantwoordelijkheid van de dag blijft bij de leerkracht zelf. Vanuit Uniastate is de hele dag een vrijwilliger aanwezig die u en uw klas met raad en daad bij staat. Wij adviseren minstens één extra begeleider ( een ouder of stagiair) mee te nemen.

Activiteit is aan te passen aan ieder gewenst thema en schoolbreed aan te vragen.