Cultuurspeelplaats

Op donderdag 6 juni 2013 opende wethouder Douwe Willemsma, samen met de kinderen uit Jellum en Bears de Kultuerboartersplak op het Uniastate terrein in Bears. Een heel bijzondere speeltuin, bestaande uit schots en scheef staande meubelen bij Uniastate. Ontworpen door kunstenaar Beb Mulder en uitgevoerd en geplaatst door de Mannen van Staal samen met veel vrijwilligers. Door bijdragen van veel sponsors en fondsen kon deze Unieke speeltuin uiteindelijk worden gerealiseerd. Het heeft de werkgroep bestaande uit Aly Ybema, Watse van Balen en Truke Zeinstra veel tijd en moeite gekost om alles volgens de veiligheidseisen te laten uitvoeren. Maar uiteindelijk is dat gelukt.

“Een bijzondere prestatie”, zo liet Pim Rodenboog van Uniastate weten. Na het sprookje werd de speeltuin door de kinderen in gebruik genomen. Lachend en juichend klommen ze overal op en onder. “Was dit de bedoeling?”, vroegen we aan Beb Mulder. “Dit beeld heb ik altijd voor ogen gehad en het is prachtig om het in werkelijkheid te zien” was zijn reactie.

KNHM plant boom op Uniastate
Op zaterdagmiddag 1 maart 2014 heeft mevr. Ebel Koppen, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM) afdeling Friesland, een hoogstamboom geplant op het Uniastate terrein. Jellum Bears heeft in 2013 het project Cultuurboartersplak Bears uitgevoerd ter verbetering van de leefomgeving. De KNHM heeft daarbij met advies en financieel geholpen. Ter bekroning van de succesvolle afronding van dit project en als teken van de goede samenwerking heeft de KNHM een hoogstam appelboom aangeboden.


Deze boom werd samen met vrijwilligers van dorpsbelang Jellum Bears en Uniastate geplant. Dit kwam goed uit omdat door de voorjaarsstorm een van de fruitbomen op het Uniastate gesneuveld was. Bij de boom werd een kleine plakette onthult met de tekst “impuls aan de leefomgeving, meiinoar foar in prachtige ûtkomst”. Bestuursleden van Dorpsbelang en Uniastate dankten de KNHM voor dit mooie gebaar en hun bijdrage aan de leefomgeving. Al voor het planten is deze boom al vruchtbaar geweest voor het dorp.