U bent hier: »

Educatie

Een gewone schooldag, maar dan anders
Een dag is Uniastate in Bears het lokaal. Op het programma staan rekenen en taal, geschiedenis en creatieve vakken. Vandaag wordt er dus “gewoon” geleerd maar net even iets anders! Geen boeken en methodes, maar het landgoed van Uniastate, het oude poortgebouw en de historische kerk zijn de basis van de lessen van deze dag.
 
Aan de hand van een map met lesideeën kan een leerkracht zelf zijn lesrooster van de projectdag samenstellen. De map is gevuld met duidelijke lesinstructies. Door de zerken in en rond de kerk te bekijken kan je bijvoorbeeld uitrekenen hoe oud de overledenen zijn geworden. Je zou het hierna ook over de dood kunnen hebben. De oude state is als kunstwerk nagebouwd met een metalen constructie. De leerlingen kunnen deze natekenen en proberen de open vlakken zelf verder in te vullen. Zelf gemaakte gedichten kunnen worden voorgedragen op de kansel in de kerk, enz.
 
Er is gelegenheid tot vrij spel op de cultuurspeelplaats met de oude “meubels” uit de state.
 
In overleg met de coördinator kan ook een maatwerkprogramma plaatsvinden, als de leerkracht het accent op een bepaald thema wil leggen.

Mail of bel met 058-2519263 voor meer informatie.
 
Sluit aan bij regulier schoolvak:  rekenen, taal, aardrijkskunde, geschiedenis
Kerndoelen 1,33,51,52,56
Competenties onderzoekend vermogen, receptief vermogen
Doelgroep groep 5 t/m 8
Maximale groepsgrootte minimaal 10
Duur een hele schooldag
Locaties Uniastate Bears , Tsjerkepaed 3 Bears
Periode 1 mei tot 1 oktober; vanaf 10:00 uur
Kosten €  2,50 per leerling.
De leerlingen nemen zelf een lunchpakket mee.
Inschrijven via www.akte2.nl/netwerken
   
Bijzonderheden:
indien gewenst kunnen de leerkrachten zich van  te voren op de locatie oriënteren wat betreft de mogelijkheden voor hun groep. Ze krijgen een korte instructie over de gang van zaken tijdens de schooldag. De uiteindelijke leiding en dus de verantwoordelijkheid van de openschooldag blijft bij de leerkracht zelf. Vanuit Uniastate is de hele dag een vrijwilliger aanwezig die u en uw klas met raad en daad bij staat. Wij adviseren minstens één extra begeleider ( een ouder of stagiair) mee te nemen.
 
Activiteit is aan te passen aan ieder gewenst thema en schoolbreed aan te vragen 

Contactpersoon: Siebe Haven / Greet Kamstra
 

Steun Uniastate

meer informatie >

Onze sponsors

meer informatie >

Agenda


Expositie Ans Vedder, keramiek en Riet Smal-Zwanenburg, schilderijen

5 juli 2019

Open Monumentendag 10.00-17.00 uur

14 september

Alle agendapunten >
Stichting "Tsjerke en Uniastate Bears"
Tsjerkepaad 3 | 9025 BM Bears
Route >
Telefoon 058-251 92 63
uniastatebears@gmail.com

OPENINGSTIJDEN

april t/m september:
dinsdag t/m zondag 13.00 -17.00 uur
maandags gesloten

oktober t/m maart op afspraak

ENTREE
Wij vragen geen entreegelden van u, maar stellen een vrijwillige bijdrage zeer op prijs! Daarvoor staat een 'vogelhuisje' op onze ontvangstbali in de kerk.

Twitter logo   Volg ons op Twitter

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling