U bent hier: »

Anbi

ANBI
Stichting Tsjerke en Uniastate Bears, heeft de ANBI status (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) bijgaande gegevens op het internet publiceren. 

Het is een voordeel om als ANBI aangemerkt te worden door de Belastingdienst. De ANBI beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor goede doelen, instellingen en haar donateurs/erflaters. Hieronder treft u een korte samenvatting aan.

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken ( uiteraard binnen de daarvoor geldende regels ). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van succesierecht.

De ANBI's dienen te voldoen aan de eisen van de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor een beschikking die toegang geeft tot de bovengenoemde faciliteiten.

In onze Anbi-verklaring Uniastate Bears leest u alle gegevens die nodig zijn.

Steun Uniastate

meer informatie >

Onze sponsors

meer informatie >

Agenda


Damast Weversgilde

1 juli t/m 30 september

Franeker Akkoord met Koper ensemble (zang)

Zondag 23 september

Alle agendapunten >
Stichting "Tsjerke en Uniastate Bears"
Tsjerkepaad 3 | 9025 BM Bears
Route >
Telefoon 058-251 92 63
uniastatebears@gmail.com

OPENINGSTIJDEN

april t/m september:
dinsdag t/m zondag 13.00 -17.00 uur
maandags gesloten

oktober t/m maart op afspraak

ENTREE
- Volwassenen € vrijwillige bijdrage
- Kinderen € 0,-
  Wij streven ernaar iedere maand
  een activiteit te organiseren.
- Groepen liefst alleen op afspraak

Twitter logo   Volg ons op Twitter

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling